top of page

Algemene Voorwaarden Stempelkaart Tattoospaarprogramma

1.   Algemeen -   Ons tattoospaarprogramma biedt klanten de mogelijkheid om te sparen voor beloningen door stempels te verzamelen op een stempelkaart.

 

2.   Stempelkaart -   De stempelkaart heeft ruimte voor 14 stempels en is niet overdraagbaar. - Het is ten strengste verboden de stempelkaart te vervalsen of te manipuleren.

 

3.   Fraude en Ongeldig Verklaren   - In geval van verdenking van fraude of ongepast gebruik van de stempelkaart, behouden wij ons het recht voor om de stempelkaart ongeldig te verklaren.

4.   Verlies van Stempelkaart   - Als u uw stempelkaart verliest, bent u zelf verantwoordelijk. Wij verstrekken u dan een nieuwe lege stempelkaarten en kunnen geen verloren stempels herstellen.

 

5.   Beloning Inwisselen   - Klanten kunnen een deel van hun stempels inwisselen voor tattoonazorg, een T-shirt of sparen tot een volle kaart voor een €100,- giftcard te besteden aan tatoeages. - Wanneer u een deel van uw stempels inwisselt voor een beloning, vervallen de overige stempels op de kaart, en u ontvangt een nieuwe lege stempelkaart voor verdere spaaractiviteiten.

 

Door deel te nemen aan ons stempelkaartsysteem, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

 

'Tattooshop Manifest' aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten, producten, of website. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, schade aan eigendommen, verlies van gegevens, winstderving, of letsel aan personen, ongeacht de oorzaak.

 

Klanten die gebruikmaken van de diensten of producten van het Bedrijf doen dit op eigen risico en stemmen ermee in dat het Bedrijf niet aansprakelijk is voor enige vorm van schade of verlies.

Algemene voorwaarden aansprakelijkheid

bottom of page